BEGIN:VCALENDAR PRODID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:-//com.denhaven2/NONSGML ri_cal gem//EN CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME::Polunkävijätapahtumat X-WR-TIMEZONE::Europe/Helsinki BEGIN:VTIMEZONE TZID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:Europe/Helsinki BEGIN:STANDARD DTSTART:20091025T040000 RDATE:20091025T040000 RDATE:20101031T040000 RDATE:20111030T040000 RDATE:20121028T040000 RDATE:20131027T040000 RDATE:20141026T040000 RDATE:20151025T040000 RDATE:20161030T040000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20100328T030000 RDATE:20100328T030000 RDATE:20110327T030000 RDATE:20120325T030000 RDATE:20130331T030000 RDATE:20140330T030000 RDATE:20150329T030000 RDATE:20160327T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161025T070959Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161211T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161209T190000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161025T080028Z UID:13384@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Viikonloppu polunkävijäohjaajille Pajaniemen partiomökillä. V iikonloppu yhdessäololle ja yhteiselle tekemiselle. PTT:n kokous ja vuod en 2017 suunnittelua. Unohtamatta hyvää ruokaa\, lämmintä saunaa ja kylm ää järveä :)\n\nLaNut tarjoaa viikonlopun ohjaajille. Ilmoittautuminen H elena Mäentaka ( mailto:helena.maentaka@adventtikirkko.fi ). Tervetuloa. \n\nEteenpäin ja ylöspäin! SUMMARY:PKO-tapaaminen LOCATION:Lempäälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Vii konloppu polunkävijäohjaajille Pajaniemen partiomökill&au ml;. Viikonloppu yhdessäololle ja yhteiselle tekemiselle. PTT:n kok ous ja vuoden 2017 suunnittelua. Unohtamatta hyvää ruokaa, l&a uml;mmintä saunaa ja kylmää järveä :)

LaNut tarjoaa viikonlopun ohjaajille. Ilmoittautuminen Helena Mäentaka. Terve tuloa.

Eteenpäin ja ylöspäin! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170419T120822Z DTEND;VALUE=DATE:20170623 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170616 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170609T062518Z UID:13535@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Retki- ja vaellusleiri polunkävijöille ja kiltalaisille.\n\nL eiriydymme koko leirin ajaksi telttoihin Lapinhämeen leirialueelle\, jos ta tehdään leirin aikana päivävaelluksia ja retkiä. Joinakin päivinä vie tämme aikaa leirissä eri aktiviteettien parissa. Kiltalaisilla on mahdol lisuus osallistua yhden tai kahden yön yli kestävälle vaellukselle. Täll öin varusteet on oltava tarpeen mukaiset sekä ne on kyettävä kantamaan m ukana vaelluksen ajan.\n\nMajoitusta varten tarvitset oman teltan (kaver in kanssa) tai telttapaikan lippukuntasi tai ystäväsi teltassa sekä maku upussin ja -alustan. Vaikka leiri onkin keskikesän aikaan\, voi Lapissa olla viileää\, etenkin öisin. Jos haluat nukkua miellyttävästi\, ota muk aasi kolmen vuodenajan makuupussi. Mukavuuslämpötilan olisi hyvä olla no llan tai muutaman miinusasteen kieppeillä. Jos tykkäät extremestä\, voit pärjätä kesäpussillakin. Emme kuitenkaan suosittele tätä valintaa. Kylm ä maa tulee myös huomioida makuualustan valinnassa. Jos sinulla on vain ilmatäytteinen makuualusta\, suosittelemme myös solumuovisen alustan muk aan ottamista. Näitä kahta käyttäen saat parhaat unet. Etenkin pelkällä ilmatäytteisellä alustalla nukkuessa voi maan kautta tuleva kylmyys yllä ttää. Mahdollinen viileä ilmanala ja tuntureilla mahdollisesti puhaltava tuuli kannattaa huomioida vaatetuksessa.\n\nRetkiä varten tarvitset muk aasi hyvät\, riittävän tukevat kengät tunturikivikoihin sekä hyvän päivä repun jossa voit mukavasti kantaa vesipullon ja vaihtovaatteita sekä ryh mäsi yhteiset päivän ruokatarpeet ja retkikeittimen. Jos sinulla ei ole retkikeitintä\, kysy asiasta omalta polunjohtajaltasi. Leiriläiset tarvi tsevat yhden keittimen 2-4 henkilöä kohden. Näillä näkymin saamme aamiai set ja päivälliset valmiina leirissä ja kokkaamme itse lounaat niin retk illä kuin leirissäkin.\n\nTarkempi leiriohjelma ja matka-aikataulu julka istaan kesään mennessä. Matka alkaa aikaisin pe 16.6. aamulla Piikkiöstä ja kulkee Nummelan kautta Tampereelle\, Jyväskylään ja sieltä Kuopion k autta Sodankylään. Leirin hinta määräytyy matkan mukaan:\n Piikkiö–Numme la: 170 € Tampere–Jyväskylä: 160 € Kuopio: 150 €. \nLappi odottaa. Terve tuloa kiltalaiset ja polunkävijät! SUMMARY:Polunkävijä- ja kiltaleiri\, Sodankylä LOCATION:Lapinhäme\, Kakslauttanen\, Sodankylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Retki- ja vaellusl eiri polunkävijöille ja kiltalaisille.
Leiriydymme koko leirin ajaksi telt toihin Lapinhämeen leirialueelle, josta tehdään leirin ai kana päivävaelluksia ja retkiä. Joinakin päivinä ; vietämme aikaa leirissä eri aktiviteettien parissa. Kiltalai silla on mahdollisuus osallistua yhden tai kahden yön yli kestä ;välle vaellukselle. Tällöin varusteet on oltava tarpeen mukaiset sekä ne on kyettävä kantamaan mukana vaelluksen ajan.

Majoitusta varten tarvitset oman teltan (kaverin kanssa) tai telttapaik an lippukuntasi tai ystäväsi teltassa sekä makuupussin ja -alustan. Vaikka leiri onkin keskikesän aikaan, voi Lapissa olla v iileää, etenkin öisin. Jos haluat nukkua miellyttäv& auml;sti, ota mukaasi kolmen vuodenajan makuupussi. Mukavuuslämp&ou ml;tilan olisi hyvä olla nollan tai muutaman miinusasteen kieppeill ä. Jos tykkäät extremestä, voit pärjät&aum l; kesäpussillakin. Emme kuitenkaan suosittele tätä valin taa. Kylmä maa tulee myös huomioida makuualustan valinnassa. J os sinulla on vain ilmatäytteinen makuualusta, suosittelemme my&oum l;s solumuovisen alustan mukaan ottamista. Näitä kahta kä yttäen saat parhaat unet. Etenkin pelkällä ilmatäytt eisellä alustalla nukkuessa voi maan kautta tuleva kylmyys yllä ;ttää. Mahdollinen viileä ilmanala ja tuntureilla ma hdollisesti puhaltava tuuli kannattaa huomioida vaatetuksessa.

Retkiä va rten tarvitset mukaasi hyvät, riittävän tukevat kengä ;t tunturikivikoihin sekä hyvän päivärepun jossa voi t mukavasti kantaa vesipullon ja vaihtovaatteita sekä ryhmäsi yhteiset päivän ruokatarpeet ja retkikeittimen. Jos sinulla ei ole retkikeitintä, kysy asiasta omalta polunjohtajaltasi. Leiril&a uml;iset tarvitsevat yhden keittimen 2-4 henkilöä kohden. N&au ml;illä näkymin saamme aamiaiset ja päivälliset valm iina leirissä ja kokkaamme itse lounaat niin retkillä kuin lei rissäkin.

Tarkempi leiriohjelma ja matka-aikataulu julkaistaan kesä än mennessä. Matka alkaa aikaisin pe 16.6. aamulla Piikkiö ;stä ja kulkee Nummelan kautta Tampereelle, Jyväskylä&aum l;n ja sieltä Kuopion kautta Sodankylään. Leirin hinta m& auml;äräytyy matkan mukaan:

Lappi odottaa. Tervetuloa kiltalaiset ja polunkävijät! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170419T121147Z DTEND;VALUE=DATE:20170502 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170429 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170419T121147Z UID:13536@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Erätaitokisa polunkävijäohjaajille ja kiltalaisille sekä muil le eräilystä ja sen sellaisesta kiinnostuneille.\n\nKisa alkaa lauantain a klo 21.00 ja päättyy maanantaina klo 10.00. Paikalle voi tulla jo vaik ka perjantaina tai lauantaina aiemmin yhteiseen sapatin viettoon.\n\nK-1 6. Kolmen hengen joukkueet.\n\nJoukkuemaksu 30 € maksetaan ennen kisaa S uomen Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Tiedonantoihin "Erä kisa" ja joukkueen nimi.\n\nJoukkueiden ilmoittautuminen viimeistään 21. 4.2017 mennessä tapahtuman Facebook-sivulla tai piippasaarinen@gmail.com ( mailto:piippasaarinen@gmail.com ) tai 050 597 9945.\n\nOsallistujille lähetetään tarkemmat tiedot ilmoittautumisen jälkeen.\n\nRastinniemi: h ttp://palvelut.ekarjala.fi/index.php?option=com_nature&\;task=view_it em&\;id=690 ( http://palvelut.ekarjala.fi/index.php?option=com_nature &\;task=view_item&\;id=690 ).\n\nEräklsan järjestää viime kevään v oittajat Piia Saarinen\, Mika Leppänen ja Christer Skog / Suomen Polunkä vijät.\n\nTervetuloa ulos!\n\n SUMMARY:Eräkisa\, Saimaa LOCATION:Rastinniemi\, Saimaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Er& auml;taitokisa polunkävijäohjaajille ja kiltalaisille sekä ; muille eräilystä ja sen sellaisesta kiinnostuneille.
Kisa alkaa lauantaina klo 21.00 ja päättyy maanantaina klo 10.00. Paikalle voi tulla jo vaikka perjantaina tai lauantaina aiemmin yhteiseen sapatin viettoon.

K-16. Kolmen hengen joukkueet.

Joukkuemaksu 30 € maksetaan ennen kisaa Suomen Adventtikir kon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Tiedonantoihin "Eräkisa" ja jou kkueen nimi.

Joukkueiden ilmoittautuminen viimeistää ;n 21.4.2017 mennessä tapahtuman Facebook-sivulla tai piippasaarinen@gmail.com tai 050 597 9945.

Osallistujille lähetetään tarkem mat tiedot ilmoittautumisen jälkeen.

Rastinniemi: < a href="http://palvelut.ekarjala.fi/index.php?option=com_nature&task =view_item&id=690" target="_blank">http://palvelut.ekarjala.fi/index .php?option=com_nature&task=view_item&id=690.

Er& auml;klsan järjestää viime kevään voittajat Pii a Saarinen, Mika Leppänen ja Christer Skog / Suomen Polunkävij ät.

Tervetuloa ulos!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170419T121455Z DTEND;VALUE=DATE:20170627 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170623 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170419T121455Z UID:13537@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Kansainvälinen leiri 18+ ikäislle polunkävijäohjaajille.\n\n" A camp\, only for leaders and Master Guides\, where you can share your M aster Guide experience with others\, discuss relevant issues to pathfind ering in Europe and learn new leadership skills."\n\nInfot http://www.ma sterguidecamp.eu ( http://www.masterguidecamp.eu ).\n\nIlmoittautuminen 30.4. mennessä: www.lanut.fi/leiri ( http://lanut.fi/leirit )t.\n\nEteen päin ja ylöspäin!\n\n SUMMARY:"The Future Together VI" – International Master Guide Camp\, Norj a LOCATION:Sommerfryd\, Tromso\, Norja SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kansainvälinen leiri 18+ ik&a uml;islle polunkävijäohjaajille.

"A camp, only for leaders and Master Guides, where you can share&nbs p;your Master Guide experience with others, discuss relevant issues to pathfindering in Europe and learn new leadership skills."

Infot http://www.masterguidecamp.eu.

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä: www.lanut.fi/leirit.

Eteenpäin ja ylöspäin!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170518T081447Z DTEND;VALUE=DATE:20171120 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20171117 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20171015T221943Z UID:13561@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijäohjaajien tapaaminen Kallioniemessä!\n\nRentoa. Yh teistä. Tekemistä. Jakamista.\n\nTule mukaan ohjaajien ikiomaan viikonlo ppuun ihanassa Kallioniemessä. Kiitos kuluneesta polunkävijävuodesta ja katse kohti tulevaisuutta. \n\nIlmoittautumiset 10.11. mennessä: helena. maentaka@adventtikirkko.fi ( mailto:helena.maentaka@adventtikirkko.fi ). Muista ilmoittaa mahdollinen ruoka-aineallergiasi. Viikonloppu on ilmai nen ohjaajille!\n\nMukaan:\n\n Polunkävijähuivi Lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliina Ulkoiluvaatteet Saunakamppeet Sisätossut tai v illasukat Raamattu Puukko Kaikki omistamasi eri maiden polunkävijähuivit Lautapeli PK-lauluvihkoja \nTiedustelut: tiina.keronen@adventtikirkko.f i ( mailto:tiina.keronen@adventtikirkko.fi ).\n\nTervetuloa!\n\nEteenpäi n ja ylöspäin\n\nTapaamisen järjestää Tiina\, Noora\, Raili &\; Jani / Suomen Polunkävijät\n\n SUMMARY:PKO-tapaaminen\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Polunkävijäohja ajien tapaaminen Kallioniemessä!

Rentoa. Yhteistä. Tekemistä . Jakamista.

Tule mukaan ohjaajien ikiomaan viikonloppuun ihanassa Ka llioniemessä. Kiitos kuluneesta polunkävijävuodesta ja katse kohti tulev aisuutta. 


Ilmoittautumiset 10.11. mennessä: helena.maentaka@adventti kirkko.fi. Muista ilmoittaa mahdollinen ruoka-aineallergiasi.  Viikonloppu on ilmainen ohjaajille!

Mukaan:

 • Polunkävijähuivi
 • Lakanat tai makuupussi, alus lakana ja tyynyliina
 • Ulkoiluvaatteet
 • Saunakamppeet
 • Sisätossut tai villasukat
 • Raamattu
 • Puukko
 • Kaikki omistamasi eri maide n polunkävijähuivit
 • Lautapeli
 • PK-lauluvihkoja


Tiedustelut: tiina.keronen@adven ttikirkko.fi.

Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin< /strong>

Tapaamisen järjestää Tiina, Noora, Raili & Jani / Suomen Polunkävijät

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180117T123438Z DTEND;VALUE=DATE:20180310 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180309 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180117T123438Z UID:13714@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden talvinen leiriviikonloppu Kallioniemessä. Ter vetuloa!\n\nLisäinfot leiristä ja ilmoittautuminen osoitteessa lanut.fi/ ttt ( https://lanu.adventist.fi/ttt ). SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävijöiden talvinen leiriviikonloppu Kallioniemessä. Tervetuloa!

Lisäinfot leiristä ja ilmoittautu minen osoitteessa lanut.fi/ttt. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180117T123746Z DTEND;VALUE=DATE:20180430 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180427 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180406T110108Z UID:13715@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Kolmen koon kisa..?\n\nLuonnosta ja retkeilystä kiinnostuneil le yli 16-vuotiaille avoin Eräkisa mitellään kolmen hengen joukkueissa t änä keväänä Varsinais-Suomessa\, Kaarinassa.\n\nKisa alkaa perjantaina k lo 18.00 Toivonlinnasta (Artis) osoitteesta Signaalivuorentie 10\, 21500 Piikkiö. Kisa päättyy sunnuntaina noin puolilta päivin palkintojen jako on.\n\nLisätiedot ja ilmoittautuminen perjantai 20.4.2018 mennessä Mikko Tuomelle: 040 514 9511.\n\nJoukkuemaksu 30 € maksetaan 23.4.2018 mennes sä Suomen Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Tiedonantoihin "Eräkisa" ja joukkueen nimi.\n\nVarusteet\n- Retkivarusteet\n- Majoite\n - Kompassi\n- Omat ateriat\n\nOsallistujille toimitetaan tarkempia tieto ja ennen kisaa.\n\nTervetuloa pihalle!\n\nEräkisan järjestää viime vuode n voittajat Mikko Tuomi\, VP Hynönen ja Jussi Ketola / Suomen Polunkävij ät.\n\n SUMMARY:Eräkisa\, Kaarina LOCATION:Toivonlinna\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kolmen koon kisa..?

Luonnosta ja retkeilystä ki innostuneille yli 16-vuotiaille avoin Eräkisa mitellään kolmen hengen jo ukkueissa tänä keväänä Varsinais-Suomessa, Kaarinassa.

Kisa alkaa perjantaina klo 18.00 Toivo nlinnasta (Artis) osoitteesta Signaalivuorentie 10, 21500 Piikkiö. Kisa päättyy sunnuntaina noin puolilta päivin palkintojen jakoon.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen p erjantai 20.4.2018 mennessä Mikko Tuomelle: 040 514 9511.

Joukkuemaksu 30 € maksetaan 23.4.20 18 mennessä Suomen Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Tiedon antoihin "Eräkisa" ja joukkueen nimi.

Varusteet
- Retkivarusteet
- Majoite< /span>
- Kompassi
- Omat ateriat

Osallistujille toimitetaan tarkempia tietoja enne n kisaa.

Tervetuloa pihalle!

< span style="font-size: medium;">Eräkisan järjestää viime vuoden voittaja t Mikko Tuomi, VP Hynönen ja Jussi Ketola / Suomen Polunkäv ijät.END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180117T124004Z DTEND;VALUE=DATE:20180702 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180625 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180117T124142Z UID:13716@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden kesäleiri Kallioniemen leirikeskuksen "polunk ävijäkentällä". Retkiä\, kisoja\, raamattutunteja\, iltanuotioita ja akt iviteetteja polunkävijätyylillä!\n\nTervetuloa polunkävijät\, kiltalaise t ja ohjaajat! SUMMARY:Polunkävijä- ja kiltaleiri\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävijöiden kesäleiri Kallioniemen lei rikeskuksen "polunkävijäkentällä". Retkiä, kisoja, raamattutunteja, ilta nuotioita ja aktiviteetteja polunkävijätyylillä!

Tervetuloa polunkävijät, kiltalaiset ja ohja ajat! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180117T124520Z DTEND;VALUE=DATE:20181126 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20181123 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20181108T223443Z UID:13717@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijäohjaajien tapaaminen Kaarinassa\, Toivonlinnassa\, Villa Ljunghällissa 23.–25.11.2018.\n\nTule mukaan ohjaajien yhteiseen vuoden päätökseen\, rentoon yhdessäoloon sekä tulevan toimintavuoden ja TED Camporeen suunnitteluun.\n\nIlmoittautumiset 18.11. mennessä: lanut@ adventtikirkko.fi ( mailto:lanut@adventtikirkko.fi ). Muista ilmoittaa m ahdollinen ruoka-aineallergiasi sekä jos et majoitu Villa Ljunghällissa. \n\nMukaan: Polunkävijäasu Lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyl iina Ulkoiluvaatteet (jotka saa likaantua) Saunakamppeet ja uima-asu Sis ätossut tai villasukat Raamattu Nyyttäri-iltapalaa perjantai-iltaan Itse tehty tai kierrätetty pikkujoululahja Suosikki lautapelisi Viikonloppu a lkaa rantasaunan lämmössä perjantaina klo 18.30–20.00 ja päättyy lounaas een sunnuntaina klo 13.00 mennessä.\n\nTiedustelut: jani.virolainen@adve nttikirkko.fi ( mailto:jani.virolainen@adventtikirkko.fi ).\n\nViikonlop pua polunkävijäohjaajille toteuttamassa Piikkiön Kotkat. Viikonlopun tar joaa LaNut.fi.\n\nTervetuloa!\n\nEteenpäin ja ylöspäin!\n\n SUMMARY:PKO-Tapaaminen\, Kaarina LOCATION:Villa Ljunghäll\, Toivonlinna\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävijäohjaajien tapaaminen Kaarinassa, Toivonlinnassa, Villa L junghällissa 23.–25.11.2018.


Tule mukaan ohjaajien y hteiseen vuoden päätökseen, rentoon yhdessäoloon sekä tulevan toimintavu oden ja TED Camporeen suunnitteluun.

Ilmoittautumiset 18.11. mennessä: lanut@adventtikirkko. fi. Muista ilmoittaa mahdollinen ruoka-aineallergiasi sekä jos et ma joitu Villa Ljunghällissa.

Mukaan:
 • Polunkävijäasu
 • Lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina
 • Ulkoilu vaatteet (jotka saa likaantua)
 • Saunakamppeet ja uima-asu
 • < li>Sisätossut tai villasukat
 • Raamattu
 • Nyyttäri-iltapal aa perjantai-iltaan
 • Itsetehty tai kierrätetty pikkujoululahja
 • Suosikki lautapelisi
Viikonloppu alkaa rantasaunan lä mmössä perjantaina klo 18.30–20.00 ja päättyy lounaaseen sunnuntaina klo 13.00 mennessä.

Tiedustelut: jani.virolainen@adventtikirkko.fi.

Vi ikonloppua polunkävijäohjaajille toteuttamassa Piikkiön Kotkat. Viikonlo pun tarjoaa LaNut.fi.

Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin!END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180117T125123Z DTEND;VALUE=DATE:20190807 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20190730 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190501T162850Z UID:13718@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden kahdestoista TED Camporee Etelä-Englannissa. Historian suurin TED camporee tulossa!\n\nLeiri-infot täällä ( http://po lunkavijat.fi/article/camporee ).\n\nLeiri-ilmoittautuminen on päättynyt 30.4.\n\n SUMMARY:Polunkävijöiden Camporee\, UK LOCATION:South of England Showground\, Ardingly\, UK SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävijöiden kahdestoista TED Camporee Etelä-Englannissa. Historian suurin TED camporee tulossa!

Lei ri-infot täällä.
Leiri-ilmoittautuminen on päättynyt 30.4.END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180420T111357Z DTEND;VALUE=DATE:20180622 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180617 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180420T111357Z UID:13752@polunkavijat.fi DESCRIPTION:"Suomen suosituin vaellusreitti\, legendaarinen Karhunkierros \, vie sinut Oulangan kansallispuiston parhaisiin paikkoihin\, kuohuvien könkäiden luo. Karhunkierros tarjoaa vaeltajalle runsaasti silmänruokaa ja hikisiä kilometrejä."\n\nSuomen polunkävijät järjestää kesällä 2018 kiltavaelluksen Oulangan kansallispuiston Karhunkierrokselle. Kiltavaell uksen ikäraja on 15+. Vaellus toteutetaan omatoimisena ja omakustanteise na.\n\nVaelluksella ohjaajina mm. Marianne ja Arto Hakkarainen sekä Pert ti Sormunen. Ohjaajat tarjoavat turvallisen vaelluksen kokeneiden vaelta jien seurassa.\n\nJokainen osallistuja huolehtii itse omasta matkastaan\ , varusteistaan ja ruuastaan. Kun vaellukselle osallistujat tiedetään\, katsotaan mahdollisuus kimppakyyteihin tai yhteiseen matkustamiseen sekä mahdollisuus ruokakuntiin.\n\nLisätiedot ja ilmoittautumiset 4.6. menne ssä: Marianne Hakkarainen ( mailto:marianne.romana@gmail.com ).\n\nVaell uksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Kallioniemen juhannukseen 22.–2 4.6. ja sen jälkeen alkavaan Polunkävijä- ja kiltaleiriin 25.6.–1.7.\n\n      \n\nKuvat: luontoon.fi\n\n SUMMARY:Kiltavaellus\, Karhunkierros LOCATION:Karhunkierros\, Oulangan kansallispuisto SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::"Suomen suosituin vaellusreitti, l egendaarinen Karhunkierros, vie sinut Oulangan kansallispuiston parhaisi in paikkoihin, kuohuvien könkäiden luo. Karhunkierros tarjoaa vaeltajall e runsaasti silmänruokaa ja hikisiä kilometrejä."

Suomen polunkävijät järjestää kesällä 2018 kiltavaelluksen Oulangan kansallispuiston Karhunkierrokselle. Kiltavaelluksen ikäraja on 15+. Vae llus toteutetaan omatoimisena ja omakustanteisena.

Vaelluksella ohjaajina mm. Marianne ja Arto Hakkarainen sekä Pertti S ormunen. Ohjaajat tarjoavat turvallisen vaelluksen kokeneiden vaeltajien seurassa.

Jokainen osallistuja huolehtii itse o masta matkastaan, varusteistaan ja ruuastaan. Kun vaellukselle osallistu jat tiedetään, katsotaan mahdollisuus kimppakyyteihin tai yhteiseen matk ustamiseen sekä mahdollisuus ruokakuntiin.

Lisät iedot ja ilmoittautumiset 4.6. mennessä: Marianne Hakkarainen.

Vaelluksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Kallioniemen juhannukse en 22.–24.6. ja sen jälkeen alkavaan Polunkävijä- ja kiltaleiriin 25.6.– 1.7.


     

Kuvat: luontoo n.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170119T121327Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170312T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170310T170000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170119T121327Z UID:13454@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden perinteinen talvileiri Kallioniemen leirikesk uksessa!\n\nTapahtuma alkaa perjantaina päivällisellä ja päättyy sunnunt aina lounaaseen.\n\nLeirin hinta on polunkävijöille 48 € sisältäen täysi hoidon\, leiriohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leiri maksetaan vartioit tain tapahtuman jälkeen.\n\nIlmoittautumiset 5.3. mennessä lippukunnitta in / vartioittain:\n- helena.maentaka@adventtikirkko.fi ( mailto:helena. maentaka@adventtikirkko.fi )\n- 03 361 1111\n- ilmoittakaa lippukunta se kä osallistujien nimi\, sukupuoli\, ikä ja mahdolliset ruoka-aineallergi at.\n\nYleinen varustus:\n- Polunkävijäpaita\, huivi ja passi\n- Säähän sopiva lämmin vaatetus ja pitkävartiset kengät + vaihtovara (sukkia\, ha nskoja\, kenkiä ym.)\n- Lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliin a\n- Pyyhe ja uikkarit\n- Peseytymisvälineet ym. henkilökohtaiset tarvik keet\n- Taskulamppu + varapatterit\n- Raamattu\n- Jos haluat talvisesta luonnosta kaiken kivan irti\, voit ottaa mukaan esim. sukset tai lumiken gät. Kallioniemestä löytyy pulkka jokaiselle mäenlaskuun.\n\nilmoittautu neille ilmoitetaan erikseen mahdolliset muut vartio- tai henkilökohtaise t tarvikkeet joita tapahtumaan tai TT-kisaan tarvitaan.\n\nTapahtuman jä rjestää Suomen Polunkävijät / Piikkiön Kotkat. TalviTaito-kisan järjeste lyistä vastaavat Aitolahden Punaketut. Tervetuloa!\n\nEteenpäin ja ylösp äin!\n\n SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävij&ou ml;iden perinteinen talvileiri Kallioniemen leirikeskuksessa!

Tapahtuma alkaa perjantaina päivällisellä ; ja päättyy sunnuntaina lounaaseen.

Leirin hinta o n polunkävijöille 48 € sisältäen täysihoid on, leiriohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leiri maksetaan vartioittain tapahtuman jälkeen.

Ilmoittautumiset 5.3. mennessä lippukunnittain / vartioittain:
- helena.maentaka@adventtikirkko.fi
- 03 361 11 11
- ilmoittakaa lippukunta sekä osallistujien nimi, sukupuoli , ikä ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Yleinen varustus:
- Polunkävij& auml;paita, huivi ja passi
- Säähän sopiva lämm in vaatetus ja pitkävartiset kengät + vaihtovara (sukkia, hans koja, kenkiä ym.)
- Lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyyn yliina
- Pyyhe ja uikkarit
- Peseytymisvälineet ym. henki lökohtaiset tarvikkeet
- Taskulamppu + varapatterit
- Raa mattu
- Jos haluat talvisesta luonnosta kaiken kivan irti, voit ott aa mukaan esim. sukset tai lumikengät. Kallioniemestä löy tyy pulkka jokaiselle mäenlaskuun.

ilmoittautuneille ilm oitetaan erikseen mahdolliset muut vartio- tai henkilökohtaiset tar vikkeet joita tapahtumaan tai TT-kisaan tarvitaan.


Tap ahtuman järjestää Suomen Polunkävijät / Piikki& ouml;n Kotkat. TalviTaito-kisan järjestelyistä vastaavat Aitol ahden Punaketut. Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20190210T155634Z DTEND;VALUE=DATE:20190311 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20190308 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190210T155634Z UID:13959@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijät\, tervetuloa Kallioniemeen TalviTaitoTapahtumaan !\n\nOhjeellinen leirivarustus:\n- Polunkävijäpaita\, huivi ja passi\n- Säähän sopiva lämmin vaatetus ja pitkävartiset kengät + vaihtovara (sukk ia\, hanskoja\, kenkiä ym.)\n- Lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja ty ynyliina\n- Pyyhe ja uikkarit\n- Peseytymisvälineet ym. henkilökohtaiset tarvikkeet\n- Otsalamppu (taskulamppu) + varapatterit\n- Raamattu\n- Jo s haluat talvisesta luonnosta kaiken kivan irti\, voit ottaa mukaan esim . sukset tai lumikengät. Kallioniemestä löytyy pulkka jokaiselle mäenlas kuun.\n\n SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Pol unkävijät, tervetuloa Kallioniemeen TalviTaitoTapahtumaan!Ohjeellinen leirivarustus:
- Polunkävijäpaita, huivi j a passi
- Säähän sopiva lämmin vaatetus ja pitkävartis et kengät + vaihtovara (sukkia, hanskoja, kenkiä ym.)
- Lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina
- P yyhe ja uikkarit
- Peseytymisvälineet ym. henkilökohta iset tarvikkeet
- Otsalamppu (taskulamppu) + varapatte rit
- Raamattu
- Jos haluat talvises ta luonnosta kaiken kivan irti, voit ottaa mukaan esim. sukset tai lumik engät. Kallioniemestä löytyy pulkka jokaiselle mäenlaskuun.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20190210T155808Z DTEND;VALUE=DATE:20190506 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20190503 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20190210T155919Z UID:13960@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Kiinnostaako luonnossa liikkuminen ja erätaidoissa kisailu ko lmen hengen joukkueissa? Jos\, niin tervetuloa mukaan! SUMMARY:Eräkisa\, Varsinais-Suomi LOCATION:Varsinais-Suomi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kiinnostaako luonnossa liikkuminen ja erä taidoissa kisailu kolmen hengen joukkueissa? Jos, niin tervetuloa mukaan !

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20190401T070655Z DTEND;VALUE=DATE:20191202 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20191129 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191105T135200Z UID:13989@polunkavijat.fi DESCRIPTION:PKO-tapaaminen on polunkävijäohjaajille suunnattu viikonloppu .\n\nSyksyn tapaamisessa suunnitellaan sekä vuoden 2020 että seuraavan n elivuotisen kauden 2020–2023 toimintaa. Ja toki tapaamiseen kuuluu hyväk si koettua rentoa yhdessäoloa ja hyvää ruokaa\, ulkoilua ja sauna\, Powe rPoints -leirikirkko ja pikkujoulut!\n\nPajaniemessä majoittuminen tapah tuu kahdella parvella\, joista löytyy patjat. Jos parvet tulevat täyteen \, järjestetään majoitusta esim. alueella olevassa umpilaavussa tai telt oissa.\n\nIlmoittautumiset 25.11. mennessä: lanut@adventtikirkko.fi ( ma ilto:lanut@adventtikirkko.fi ). Muista ilmoittaa mahdollinen ruoka-ainea llergiasi/erityisruokavaliosi sekä jos et majoitu Pajaniemessä.\n\nMukaa n:\n- PK-huivi\n- Aluslakana ja makuupussi\, tyyny ja tyynyliina\n- Ulko iluvaatteet\n- Otsalamppu\n- Saunakamppeet ja uikkarit\n- Sisätossut tai villasukat\n- Raamattu\n- Suolainen tai makea nyyttäriherkku pikkujoulu ihin\n- Pieni pikkujoululahja\n- Pikkujouluohjelmaa\n- Suosikki lautapel isi\n- Kuvia ja videoita kuluneelta polunkävijävuodelta.\n\nViikonloppu alkaa rantasaunan lämmössä perjantaina klo 18.00 eteenpäin ja päättyy su nnuntaina klo 13.00 mennessä.\n\nOsoite: Savontie 394\, 37560 Lempäälä. Paikka löytyy Google Mapsistä nimella Pajaniemen leirialue.\n\nLisäinfot : jani.virolainen@adventtikirkko.fi.\n\nTervetuloa\, eteenpäin ja ylöspä in!\n\n SUMMARY:PKO-tapaaminen\, Lempäälä LOCATION:Pajaniemi\, Lempäälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::PKO-tapaaminen on polunkävijäohjaajille suunnattu viikonloppu.

Syksyn tapaamisessa suunnitellaan sekä vuoden 2020 ett ä seuraavan nelivuotisen kauden 2020–2023 toimintaa. Ja toki tapaamiseen kuuluu hyväksi koettua rentoa yhdessäoloa ja hyvää ruokaa, ulkoilua ja sauna, PowerPoints -leirikirkko ja pikkujoulut!

Pajaniemessä majoittuminen tapahtuu kahdella parvella, joista löytyy pat jat. Jos parvet tulevat täyteen, järjestetään majoitusta esim. alueella olevassa umpilaavussa tai teltoissa.

Ilmoittautu miset 25.11. mennessä: l anut@adventtikirkko.fi. Muista ilmoittaa mahdollinen ruoka-ain eallergiasi/erityisr uokavaliosi sekä jos et majoitu Pajaniemessä.

Mu kaan:
- PK-huivi
- Aluslakana ja mak uupussi, tyyny ja tyynyliina
- Ulkoiluvaatteet< br />- Otsalamppu
- Saunakamppeet ja uikkarit

- Sisätossut tai villasukat
- Raamattu
- Suolainen tai makea nyyttäriherkku pikkujouluihin- Pieni pikkujoululahja
- Pikkujouluohjelmaa
- Suosikki la utapelisi
- Kuvia ja videoita kuluneelta polunkävijävuodelta.

Viikonloppu alkaa rantasaunan lämmössä perjantaina klo 18.00 eteen päin ja päättyy sunnuntaina klo 13.00 mennessä.

Osoite: Savon tie 394, 37560 Lempäälä. Paikka löytyy Google Mapsistä nimella Pajanieme n leirialue.

Lisäinfot: jani.virolainen@adventtikirkko.fi.

Tervetuloa, eteenpäin ja ylöspäin!END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090710T204435Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20091122T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20091120T220000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074634Z UID:2107@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n Ohjaajien perinteinen loppuvuoden tapahtuma. Tällä kerta a mukavan yhdessäolon lomassa paiskitaan töitä Faithbook-Camporeen kanss a. Ilmoittautumiset 9.11. mennessä: jani"at"adventtikirkko.fi tai 040 09 9 2953. Jokainen lippukunta mukaan!\n\n Ohjelmassa mm.:\n\n Camporeen su unnittelua Ison Kirjan ympärikävely PowerPoints-raamis Sauna &\; järv i Pikkujoulut\, pieni lahja* mukaan Tunnelmallinen mökkimajoitus... Muka an mm.:\n\n PK-huivi Ulkoiluvaatteet Lakanat tai makuupussi Saunakamppee t Sisätossut tai villasukat Oma peli Joulumieltä Nyyttäriherkku... Ajo-o hje Isoon Kirjaan osoitteella Heikkiläntie 177\, 42700 Keuruu.\n\n Terve tuloa viettämään mukavaa viikonloppua sekä suunnittelemaan ensi kesän Ca mporeeta!\n\n Eteenpäin ja ylöspäin!\n\n                  Jani Virolaine n\n\n                  Suomen Polunkävijät\n\n * Haaste: mielellään itse tehty tai kierrätetty lahja\n\n SUMMARY:pko "CAMPOREE" -tapaaminen LOCATION:Iso Kirja\, Keuruu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Google-kartan esikatselu

Ohjaajien perinteinen lop puvuoden tapahtuma. Tällä kertaa mukavan yhdessäolon loma ssa paiskitaan töitä Faithbook-Camporeen kanssa. Ilmoittautumi set 9.11. mennessä: jani"at"adventtikirkko.fi tai 040 099 2953. Jokainen lippukunta mukaan!

Ohjelmassa mm.:

 • Camporeen suunnittelua
 • Ison Kirjan ympärikäv ely
 • PowerPoints-raamis
 • Sauna & järvi
 • Pikkujoulut, pieni lahja* mukaan
 • Tunnelmallinen mökkimajo itus...

Mukaan mm.:

 • PK-huivi
 • Ulkoilu vaatteet
 • Lakanat tai makuupussi
 • Saunakamppeet
 • Sisätossut tai villasukat
 • Oma peli
 • Joulumielt&au ml;
 • Nyyttäriherkku...

Ajo-ohje Isoon Kirjaan osoitteella Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu.

Tervetuloa viet tämään mukavaa viikonloppua sekä suunnittelemaan ens i kesän Camporeeta!

Eteenpäin ja ylöspäin!

           & nbsp;     Jani Virolainen

   & nbsp;           & nbsp; Suomen Polunkävijät

* Haaste: mielellää n itse tehty tai kierrätetty lahja

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100217T083041Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100228T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100226T200000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074635Z UID:9840@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma - Selviytyjät 2010\n\n  \ n\n Ohjelma alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina puolilta päi vin. Leirikirkko perjantaina illalla.\n\n Polunkävijän varustus: säähän sopiva vaatetus + vaihtovara\, pitkävartiset kengät\, lakanat tai makuup ussi\, aluslakana ja tyynyliina\, peseytymisvälineet\, sukset (jos on)\, taskulamppu\, Raamattu.\n\n Vartioiden varustus ilmoitetaan ohjaajille. \n\n Leirimaksu 30 € /henkilö. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille. Ilmoittautuminen piirikuntaan 22.2. mennessä: (03) 361 1111 ta i helena.maentaka@adventtikirkko.fi\n\n TTT:llä mukana TEDin polunkävijä johtaja Paul Tompkins Englannista.\n\n Tervetuloa!\n\n Toivoo: Karjalan Karhut\, Vihdin Vintiöt &\; Jani\n\n SUMMARY:TTT LOCATION:Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma - Selviytyjät 2010

 

Ohjelma alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina puolilta päivin. Leirikirkko perjantaina illalla.

Polunkävijän varustus: säähän sopiva vaatetu s + vaihtovara, pitkävartiset kengät, lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina, peseytymisvälineet, sukset (jos on), task ulamppu, Raamattu.

Vartioiden varustus ilmoitetaan ohjaajille.

Leirimaksu 30 € /henkilö. Maksetaan tapahtuman jälke en vartioittain tilille. Ilmoittautuminen piirikuntaan 22.2. menness&aum l;: (03) 361 1111 tai helena.maentaka@adventtikirkko.fi

TTT:ll&au ml; mukana TEDin polunkävijäjohtaja Paul Tompkins Englannista.

Tervetuloa!

Toivoo: Karjalan Karhut, Vihdin Vintiöt & Jani

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100217T083543Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100803T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100727T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074635Z UID:9841@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Camporee on iso polunkävijäleiri\, jolle osallistutaan TEDin alueelta ja ympäri maailmaa. Suomen suurimpaan polunkävijätapahtumaan od otetaan reilusti yli 2000 osallistujaa!\n\n Lisää tietoa osoitteesta näi ltä sivuilta tai leirin virallisilta sivuilta: www.camporee.fi ( http:// www.camporee.fi/ )\n\n SUMMARY:Camporee LOCATION:Iso Kirja\, Keuruu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Camporee on iso polunkävijäleiri, jolle osallistutaan TEDin al ueelta ja ympäri maailmaa. Suomen suurimpaan polunkävijät apahtumaan odotetaan reilusti yli 2000 osallistujaa!

Lisä&au ml; tietoa osoitteesta näiltä sivuilta tai leirin virallisilta sivuilta: www.camporee.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T193946Z DTEND;VALUE=DATE:20110201 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110130 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10428@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n SUMMARY:WIP\, Nuorisotyön koulutuspäivä\, Tampere LOCATION:Ilomäentie 5\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T193117Z DTEND;VALUE=DATE:20110315 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110311 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10427@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma\n\n 11.-13.3.2011 Kallion iemen leiri\, Laukaa\n\n Ohjelma alkaa perjantai illalla ja päättyy sunn untaina puolilta päivin.\n\n Polunkävijäin varustus: säähän sopiva vaate tus + vaihtovara\, pitkävartiset\nkengät\, lakanat tai makuupussi\, alus lakana ja tyynyliina\, peseytymisvälineet\,\nsukset (jos on)\, taskulamp pu\, Raamattu. Vartioiden varustus ilmoitetaan \nvartioille myöhemmin.\n \n Leirimaksu 30 €/hlö. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilill e.\n\n Ilmoittautuminen Suomalaiseen piirikuntaan 4.3. mennessä: (03) 36 1 1111\ntai helena.maentaka@adventtikirkko.fi.\n\n TTT:llä mukana menoss a ja opettamassa Saksasta kotoisin oleva Willy Lang.\n\n Tervetuloa! Toi voo: Vihdin Vintiöt\, Saimaan Saukot &\; Jani\n\n SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Kallioniemi\, Laukaa LOCATION:Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma

11.-13.3.2011 Kallioniemen leiri, Laukaa

Ohjelma alkaa perjantai illalla ja päättyy sunnuntaina puolilta päivin.

Polunkävijäin varustus: säähän sopiva vaatetus + v aihtovara, pitkävartiset
kengät, lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina, peseytymisvälineet,sukset (jos on), taskulamppu, Raamattu. Vartioiden varustus il moitetaan 
vartioille myöhemmin.

Leirimaksu 30 €/hlö ;. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille.

Ilmoittautuminen Suomalaiseen piirikuntaan 4.3. mennessä: (03) 361 1111
tai hel ena.maentaka@adventtikirkko.fi.

TTT:llä mukana menossa ja opettamassa Saksasta kotoisin oleva Willy Lang.

Tervetuloa! Toivoo: Vihdin Vintiöt, Saimaan Saukot & Jan i

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T195923Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20110327T180000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20110325T220000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10429@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n TULOSSA:\n\n Save a life -leiriohjaajaviikonloppu 25.-27 .3.2011\n\nKENELLE:\n+ 18 vuotiaille ensi kesän leiriohjaajille ja leiri ohjaajan tehtävistä kiinnostuneille.\n\nViikonloppu yhdessä:\n- Hengelli stä tankkausta\n- Yhdessäoloa\, hauskanpitoa\, rentoutumista\, tekemistä ja herkuttelua\n- Ensi kesän leirien suunnittelua\, ohjaaja-koulutusta unohtamatta\n\nMajoitus ja ateriat tarjotaan ohjaajille. Kimppakyyti Sei tsyeen järjestyy pe-iltana Tampereen keskustasta.\n\nIlmoittautuminen vi im. pe 18.3.2011 LaNu sihteerille: helena.maentaka@adventtiki rkko.fi ta i (03) 361 1111.\n\nINFOA:\n\nViikonloppu alkaa perjantaina klo 20.00 ja loppuu sunnuntaina klo 15.00.\n\nMukaan tarvitset: \n• Lakanat tai maku upussi + tyynyliina + aluslakana\n• Uimapuku &\; pyyheliina \n• Pulkk a/liukuri (jos löytyy) &\; lämpimät ulkoiluvaatteet\n• Oman tarpeesi mukaan raamattu ja muistiinpanovälineet \n• Villasukat ja lämmintä mukav aa sisä-vaatetta\n\nYövymme ja oleskelemme Seitsyen leirikeskuksen päära kennuksessa\, jossa pääsääntöisesti neljän hengen huoneita.\n\nIlmoitath an ruoka-aineallergiasi ja kyytitarpeesi LaNu-sihteerille ilmoittautumis en yhteydessä!\n\nJos tulee kysyttävää\, voit soitella tai meilata meill e:\n\nJani Virolainen 0400-992 953 / jani@adventtikirkko.fi\nSirpa Iivar i 040-480 2025 / sirpa.iivari@adventtikirkk o.fi\nEliisa Saarinen 040-70 4 2686 / eliisa.saarinen@adventtikirkko.fi\n\nNähdään viikonloppuna. Ole sydämellisesti tervetullut!\nTerveisin:\nEllu\, Jansku &\; Sipe\n\n SUMMARY:Save a Life - Leiriohjaajaviikonloppu\, Pälkäne LOCATION:Seitsyen leirikeskus\, Pälkäne SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

TULOSSA:

Save a life -l eiriohjaajaviikonloppu 25.-27.3.2011

KENELLE:
+ 18 vuoti aille ensi kesän leiriohjaajille ja leiriohjaajan tehtävist&au ml; kiinnostuneille.

Viikonlo ppu yhdessä:
- Hengellistä tankkausta
- Yhdessä oloa, hauskanpitoa, rentoutumista, tekemistä ja herkuttelua
- Ensi kesän leirien suunnittelua, ohjaaja-koulutusta unohtamatta

Majoitus ja ateriat tarjotaan ohjaajille. Kimppakyyti Seitsyeen järjestyy pe-iltana Tampereen keskustasta.

Ilmoitt autuminen viim. pe 18.3.2011 LaNu sihteerille: helena.maentaka@adventtik i rkko.fi tai (03) 361 1111.


INFOA:

Viikonloppu alkaa perjantaina klo 20 .00 ja loppuu sunnuntaina klo 15.00.

Mukaan tarvitset: < br />• Lakanat tai makuupussi + tyynyliina + aluslakana
• Uimapuku & pyyheliina 
• Pulkka/liukuri (jos lö ytyy) & lämpimät ulkoiluvaatteet
• Oman tarpeesi mukaan raamattu ja muistiinpanovälineet 
• Villasuk at ja lämmintä mukavaa sisä-vaatetta

Yövy mme ja oleskelemme Seitsyen leirikeskuksen päärakennuksessa, j ossa pääsääntöisesti neljän hengen huoneit a.

Ilmoitathan ruoka-aineallergiasi ja kyytitarpeesi LaNu-sih teerille ilmoittautumisen yhteydessä!

Jos tulee kysytt&a uml;vää, voit soitella tai meilata meille:

Jani Vir olainen 0400-992 953 / jani@adventtikirkko.fi
Sirpa Iivari 04 0-480 2025 / sirpa.iivari@adventtikirkk& nbsp;o.fi
Eliisa Saarinen 040-704 2686 / eliisa.saarin en@adventtikirkko.fi

N ähdään viikonloppuna. Ole sydämellisesti tervetullut !
Terveisin:
Ellu, Jansku & Sipe

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T200459Z DTEND;VALUE=DATE:20110503 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110429 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10430@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Tämän kevään erätaitokisat mitellään Teijon maisemissa Varsin ais-Suomessa. Kokoa itsellesi kolmen hengen joukkue yli 16-vuotiaista he nkilöistä ja ilmoittaudu mukaan.\n\n Tarkempaa infoa myöhemmin kevään lä hestyessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ida Hakkarainen\, 050 490 737 1 tai ida.hakkarainen(at)gmail.com.\n\n \n\n SUMMARY:Erätaitokisa\, Teijo LOCATION:Teijo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tämän kevään erätaitokisat mitellään Teijon maisemissa Varsinais-Suomessa. Kokoa itsellesi kolmen hengen jouk kue yli 16-vuotiaista henkilöistä ja ilmoittaudu mukaan.

< p>Tarkempaa infoa myöhemmin kevään lähestyessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ida Hakkarainen, 050 490 7371 tai& nbsp;ida.hakkarainen(at)gmail.com.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T201030Z DTEND;VALUE=DATE:20110526 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110519 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10431@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Kallioniemen talkooleiri 19.-24.5.2011\n\n Kaikki nuoret\, ai kuiset\, vanhukset ja muut joilla sormet syyhyävät jo pelkästä ajatukses ta! Tule huiskimaan\, touhuamaan ja iloitsemaan tekemisestä. Kallionieme n talkooleiri pidetään 19.-24.5.2011. Jos olet halukas auttamaan\, terve tuloa mukaan! Tarjolla monen moista puuhaa: Pihan haravointia\, huoneide n siistimistä\, laituri-remonttia\, nuotiopaikan ja saunojen kunnostusta \, talkooväelle kokkausta jne.\n\n -    Leiri alkaa torstaina aamupäiväl lä ja loppuu tiistaina lounaaseen\n -    Talkooleirille voi osallistua n iinä päivinä jolloin sinulle sopii. (Ilmoita mitkä päivät olet läsnä\, r uokailujen takia)\n -    Talkooväelle tarjotaan majoitus ja ateriat\n -     Päivisin tehdään töitä\, iltaisin on pientä yhteistä ja mukavaa ohjel maa &\; saunomista\n -    Sapattina vietetään yhteinen kiva\, kevyest i ohjelmallinen lepopäivä ja nautitaan työmme tuloksista\n\n Ilmoittautu miset 12.5.2011 mennessä\, helena.maentaka@adventtikirkko.fi ( mailto:he lena.maentaka@adventtikirkko.fi ) tai 03-3611 111\n\n Mukana touhuamassa : Juha\, Petri\, Jani\, Eliisa ja Sirpa. Tervetuloa iloiseen joukkoon!\n \n SUMMARY:Talkooleiri\, Kallioniemi\, Laukaa LOCATION:Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kallioniemen talkooleiri 19.-24.5.2011

Kaikki nu oret, aikuiset, vanhukset ja muut joilla sormet syyhyävät jo p elkästä ajatuksesta! Tule huiskimaan, touhuamaan ja iloitsemaa n tekemisestä. Kallioniemen talkooleiri pidetään 19.-24.5 .2011. Jos olet halukas auttamaan, tervetuloa mukaan! Tarjolla monen moi sta puuhaa: Pihan haravointia, huoneiden siistimistä, laituri-remon ttia, nuotiopaikan ja saunojen kunnostusta, talkooväelle kokkausta jne.

-    Leiri alkaa torstaina aamupäivä ;llä ja loppuu tiistaina lounaaseen
-    Talko oleirille voi osallistua niinä päivinä jolloin sinulle so pii. (Ilmoita mitkä päivät olet läsnä, ruokailu jen takia)
-    Talkooväelle tarjotaan majoitu s ja ateriat
-    Päivisin tehdään t öitä, iltaisin on pientä yhteistä ja mukavaa ohjelma a & saunomista
-    Sapattina vietetää ;n yhteinen kiva, kevyesti ohjelmallinen lepopäivä ja nautitaa n työmme tuloksista

Ilmoittautumiset 12.5.2011 mennessä , helena.maentaka@adv enttikirkko.fi tai 03-3611 111

Mukana touhuamassa: Juha, Petr i, Jani, Eliisa ja Sirpa. Tervetuloa iloiseen joukkoon!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110120T202032Z DTEND;VALUE=DATE:20110615 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110610 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074637Z UID:10432@polunkavijat.fi DESCRIPTION:A camp\, only for pathfinder leaders and master guides\, wher e you can share your master guide experiences with others\, discuss rele vant issues to pathfindering in Europe and learn new leadership skills.\ n\n Suomalaisilla ohjaajilla mahdollisuus saada sponsorointia osallisrtu miskuluihin.\n\n Jos olet kiinnostunut\, ilmoita itsestäsi: jani(at)adve nttikirkko.fi.\n\n Lisäinfo: www.masterguidecamp.eu ( http://www.masterg uidecamp.eu )\n\n \n\n SUMMARY:International Master Guide Camp - PK-ohjaajien leiri\, Tanska LOCATION:Finderup Lejren\, Denmark SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

A camp, only for pathfinder leaders and master guides, where you can sha re your master guide experiences with others, discuss relevant issues to pathfindering in Europe and learn new leadership skills.

Suomala isilla ohjaajilla mahdollisuus saada sponsorointia osallisrtumiskuluihin .

Jos olet kiinnostunut, ilmoita itsestäsi: jani(at)adventti kirkko.fi.

Lisäinfo: www.masterguidecamp.eu

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090525T205752Z DTEND;VALUE=DATE:20110621 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110617 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074634Z UID:2101@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Varhaisnuorille &\; Polunkävijöille omaa ohjelmaa ja tekem istä koko viikonlopun.\n\n Lisäinfoa osoitteessa: http://www.adventist.f i/events/10464\n\n \n\n SUMMARY:Suomen Adventtikirkon kesäjuhlat\, Jyväskylä LOCATION:Paviljonki\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Varhaisnuorille & Polunkävijöille omaa ohjelmaa ja tekemis tä koko viikonlopun.

Lisäinfoa osoitteessa: http://www.adventist.fi/events/10464

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090623T001809Z DTEND;VALUE=DATE:20110726 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110718 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074634Z UID:2106@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Lisäinfo: http://lanu.adventist.fi/leirit\n\n \n\n \n\n SUMMARY:Polunkävijäleiri\, Laukaa LOCATION:Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Lisäinfo: http://lanu.adventist.fi/leirit

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101012T200424Z DTEND;VALUE=DATE:20110810 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110801 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074635Z UID:10304@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Mikäli olet suunnitelmissa olla Italiassa välillä 1.-8. eloku uta 2011\, niin pistäpä kalenteriisi\, että Eur-Afrikan osaston polunkäv ijä Camporee on tuolloin Rooman lähettyvillä Bassano Romanossa.\n\n Tämä n leirin nettisivuihin pystyt tutustumaan linkistä\n\n SUMMARY:Euro-African Camporee\, Rooma\, Italia LOCATION:Baden Powell Park\, Bassano Romano\, Rooma\, Italia SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Mikäli olet suunnitelmissa olla Italiassa välillä 1.-8. e lokuuta 2011, niin pistäpä kalenteriisi, että Eur-Afrikan osaston polunkävijä Camporee on tuolloin Rooman lähettyv illä Bassano Romanossa.

Tämän leirin nettisivuihin pystyt tutustumaan linkistä

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091012T070837Z DTEND;VALUE=DATE:20111017 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20111015 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074634Z UID:7251@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Perinteinen polunkävijäpäivä järjestetään paikallisseurakunni ssa paikallisten polunkävijävartioiden voimin!\n\n SUMMARY:Polunkävijäpäivä LOCATION:Paikallisseurakunnat SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Perinteinen polunkävijäpäivä järjestetä&au ml;n paikallisseurakunnissa paikallisten polunkävijävartioiden voimin!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101028T062748Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20111211T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20111209T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074635Z UID:10312@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Lisäinfo: jani(at)adventtikirkko.fi tai 040 099 2953.\n\n  \n \n Tervetuloa!\n\n Eteenpäin ja ylöspäin\n\n Jani Virolainen\n\n Suomen Polunkävijät\n\n SUMMARY:PKO-Tapaaminen\, Lempäälä LOCATION:Pajaniemi\, Lempäälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Lisäinfo: jani(at)adventtikirkko.fi t ai 040 099 2953.

 

Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin

Jani Virolainen

Suomen Polunkävij&au ml;t

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20120215T113457Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20120311T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20120309T200000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074640Z UID:10711@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma\n\n 9.–11.3.2012\, Kallio niemi\, Laukaa\n\n Tule nauttimaan talvesta ja hyvästä polunkävijähenges tä sekä kisaamaan TalviTaito-kisan kiertopalkinnosta. Leiripastorina Kim mo Ilola. Ohjelmaa ja kisaa toteuttamassa Aitolahden Punaketut ja Turun Majavat. Ohjelma alkaa perjantaina illalla ja päättyy sunnuntaina puolil ta päivin.\n\n Polunkävijän varustus: säähän sopiva vaatetus ja pitkävar tiset kengät + vaihtovara\, lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyyny liina\, peseytymisvälineet\, taskulamppu ja Raamattu. Omia harrastusväli neitä kannattaa ottaa mukaan\, esim. sukset tai pulkka.\n\n Leirimaksu 3 5 €/hlö. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille.\n\n Ilmoitta utuminen Suomalaiseen piirikuntaan 5.3. mennessä: 03 361 1111 tai helena .maentaka@adventtikirkko.fi ( mailto:%20helena.maentaka@adventtikirkko.f i ).\n\n Tervetuloa!\n\n \n\n SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Polunkävij öiden TalviTaitoTapahtuma

9.–11.3.2012, Kallioniemi, Laukaa

Tule nauttimaan talvesta ja hyvästä polunkävijähengestä sekä kisaamaa n TalviTaito-kisan kiertopalkinnosta. Leiripastorina Kimmo Ilola. Ohjelm aa ja kisaa toteuttamassa Aitolahden Punaketut ja Turun Majavat. Ohjelma alkaa perjantaina illalla ja päättyy sunnuntaina puolilta p&a uml;ivin.

Polunkävij& auml;n varustus: säähän sopiva vaatetus ja pitkävart iset kengät + vaihtovara, lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyy nyliina, peseytymisvälineet, taskulamppu ja Raamattu. Omia harrastu svälineitä kannattaa ottaa mukaan, esim. sukset tai pulkka.

Leirimaksu 35 €/hlö ;. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille.

Ilmoittautuminen Suomalaiseen piirikunt aan 5.3. mennessä: 03 361 1111 tai helena.maentaka@adventtikirkko.fi.

Tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20120215T113900Z DTEND;VALUE=DATE:20120501 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20120427 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074640Z UID:10712@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Eräkisa on avoin 16-vuotta täyttäneille kiltalaisille\, polun kävijäohjaajille ja kaikille luonto- ja erätouhuista kiinnostuneille. Ki sailu suoritetaan kolmen hengen joukkueissa.\n\n Tarkempi info myöhemmin .\n\n SUMMARY:Erätaitokisa\, Häme LOCATION:Jossain päin Hämettä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Eräkisa on avoin 16-vuotta täyttäneille kiltalaisille, po lunkävijäohjaajille ja kaikille luonto- ja erätouhuista k iinnostuneille. Kisailu suoritetaan kolmen hengen joukkueissa.

Ta rkempi info myöhemmin.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110805T193929Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20120730T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20120721T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074638Z UID:10535@polunkavijat.fi DESCRIPTION: Tervetuloa Nordic Camporeelle! \n Oletko kuullut mahtavat uu tiset? Neljä Pohjoismaata - eli Norja\, Ruotsi\, Suomi ja Tanska - kokoo ntuvat yhteiselle suurelle camporeelle Västerängiin\, Ruotsiin\, 22.–29. 7.2012.\n  Kaikki polunkävijäjohtajat eri Pohjoismaista kokoontuivat huh tikuussa 2011 pariksi päiväksi Västerängiin suunnittelemaan leiriä. Heil lä oli paljon hyviä ideoita\, ja varmaa on\, että tästä tulee suurin pol unkävijätapahtuma Suomessa järjestetyn camporeen jälkeen\, ja se on vain näille neljälle Pohjoismaalle. Pohjoismaiset polunkävijäjohtajat tapaav at jälleen Västerengissä maaliskuussa 2012.\n  Leirin teemana on ’All 4 One’. Jos haluat tietää\, miten käsittelemme tätä teemaa\, sinun täytyy ilmaantua leirille. \nMuista tilata sähköinen uutiskirjeemme. Saat sen k likkaamalla tästä ( http://nordiccamporee.eu/Default.aspx?ID=16342 ). Le irin nettisivut ( http://nordiccamporee.eu/Default.aspx ). \n \nTässä te rvehdysvideomme Camporeelle:  \n\n SUMMARY:Nordic Pathfinder Camporee\, Ruotsi LOCATION:Västeräng\, Södra Kärra\, Sweden SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::
T ervetuloa Nordic Camporeelle!

Oletko kuullut mahtavat uutiset? Neljä Pohjoisma ata - eli Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska - kokoontuvat yhteiselle suurel le camporeelle Västerängiin, Ruotsiin, 22.–29.7.2012.
 
Kaikki polun kävijäjohtajat eri Pohjoismaista kokoontuivat huhtikuussa 2011 pariksi päiväksi Västerängiin suunnittelemaan leiri ä. Heillä oli paljon hyviä ideoita, ja varmaa on, ett&aum l; tästä tulee suurin polunkävijätapahtuma Suomessa järjestetyn camporeen jälkeen, ja se on vain näille nelj& auml;lle Pohjoismaalle. Pohjoismaiset polunkävijäjohtajat tapa avat jälleen Västerengissä maaliskuussa 2012.
 
Leirin teemana on &rs quo;All 4 One’. Jos haluat tietää, miten käsittelem me tätä teemaa, sinun täytyy ilmaantua leirille.

Muista tilata sähk& ouml;inen uutiskirjeemme. Saat sen klikkaamalla tästä.
Leirin nettisivut.


Tässä ; tervehdysvideomme Camporeelle:
Videon esikatselu

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20120215T120232Z DTEND;VALUE=DATE:20120828 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20120818 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074640Z UID:10713@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Syksyn PKO-vaelluksen suunnittelu on vielä työn alla... Mutta vaellus on tulossa ja melko varmasti tällä kertaa kyseessä on kanoottiv aellus.\n\n SUMMARY:PKO-vaellus LOCATION:Suomi\, luultavasti... SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Syksyn PKO-vaelluksen suunnittelu on vielä työn alla... Mutta vaellus on tulossa ja melko varmasti tällä kertaa kyseessä ; on kanoottivaellus.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20120215T120515Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20121209T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20121207T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074640Z UID:10714@polunkavijat.fi SUMMARY:PKO-Tapaaminen LOCATION:Tampere SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130122T132159Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20130310T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20130308T200000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074648Z UID:11582@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n SUMMARY:Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T083356Z DTEND;VALUE=DATE:20130422 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130413 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11772@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Nuorten rukousviikon päivittäinen materiaali julkaistaan LaNu n-tapahtumassa ( http://lanu.adventist.fi/calendars/local-events/events/ 11362 ) ja FB:ssa ( https://www.facebook.com/NRV13 ). FB:ssa voit osalli stua myös keskusteleuun ja jakaa ajatuksiasi. Tule mukaan rukousviikkoon !\n\n \n\n SUMMARY:Nuorten rukousviikko 2013 - "Isä meidän" LOCATION:Siellä missä olet SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Nuorten rukousviikon päivittäinen materiaali julkaistaan  LaNun-tapahtumassa ja FB:ssa. FB:ssa voit osallistua myös k eskusteleuun ja jakaa ajatuksiasi. Tule mukaan rukousviikkoon!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130409T123409Z DTEND;VALUE=DATE:20130507 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130503 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11770@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n Perinteinen kisa luonnossa liikkujille\, erätouhuista ki innostuneille\, polunkävijäohjaajille ja kiltalaisille. Tervetuloa!\n\n Tapahtuma FB:ssa ( https://www.facebook.com/events/289130277887518/ ).\n \n SUMMARY:Erätaitokisa\, Teijo LOCATION:Teijo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Perinteinen kisa luonn ossa liikkujille, erätouhuista kiinnostuneille, polunkävij&aum l;ohjaajille ja kiltalaisille. Tervetuloa!

Tapahtuma FB:s sa.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T084112Z DTEND;VALUE=DATE:20130520 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130517 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11774@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n Kesäjuhlilla omaa ohjelmaa varhaisnuorille ja polunkävij öile sekä koko seurakuntaperheen yhteinen juhlajumalanpalvelus ja Sydäme stäni -musiikkijuhla!\n\n Tarkempi tapahtumainfo täältä ( http://kesajuh lat.adventist.fi/ ).\n\n SUMMARY:Kesäjuhlat\, Helsinki LOCATION:Kulttuuritalo\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kesäjuhlilla omaa o hjelmaa varhaisnuorille ja polunkävijöile sekä koko seura kuntaperheen yhteinen juhlajumalanpalvelus ja Sydämestäni -mus iikkijuhla!

Tarkempi tapahtumainfo täältä.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T083529Z DTEND;VALUE=DATE:20130526 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130524 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11773@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Varkkipäivän infon löydät täältä ( http://lanu.adventist.fi/c alendars/local-events/events/11540 ).\n\n HUOM! Ajankohta muuttunut: Var kkipäivä tulee olemaan la 24.5.2013! \n\n Tiedustelut: Nina Saaristo 045 862 3677 tai nina@sdafin.fi\n\n SUMMARY:Varkkipäivä\, Liperi LOCATION:Liperi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Varkkipäivän infon löydät tä&aum l;ltä.

HUOM! Ajankohta muuttunut: Varkkip& auml;ivä tulee olemaan la 24.5.2013! 

< span>Tiedustelut: Nina Saaristo 045 862 3677 tai nina@sdafin.fi END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T081813Z DTEND;VALUE=DATE:20130612 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130607 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11771@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n "Open to all Pathfinder Leaders for a time of sharing id eas and skills\, and learning new ones."\n\n Ilmoittautumislomakkeita sa atavilla polunkävijävartioista ja LaNu-jaostosta Jani Virolaiselta ( mai lto:jani@sdafin.fi ). Ilmoittautumsiet 29.4. mennessä! LaNu-jaosto tukee osallistujia matkakuluissa. Ota yhteyttä.\n\n SUMMARY:International Master Guide Camp\, Englanti LOCATION:Woodland Camp\, Essex\, England SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Open to all Pathfinder Leaders for a time o f sharing ideas and skills, and learning new ones."

Ilmoittautumi slomakkeita saatavilla polunkävijävartioista ja LaNu-jaostosta Jani Virolaiselta. Ilmoittautumsiet 29.4. mennessä! LaNu-jaosto tukee osallistujia mat kakuluissa. Ota yhteyttä.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T084418Z DTEND;VALUE=DATE:20130709 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130701 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11775@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n  \n\n Oikeeta leirielämää kentällä ja metsässä. Oikeesti ! Eteenpäin ja ylöspäin.\n\n Leiri-ilmoittautuminen tästä ( http://www.w ebropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin623773&\;S ID=b8a1d86a-4bf0-4670-8a45-5e151f20baa7&\;dy=190495788 ).\n\n SUMMARY:Polunkävijäleiri. "Oikeesti!"\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

Oikeeta leir ielämää kentällä ja metsässä. Oikeest i! Eteenpäin ja ylöspäin.

Leiri-ilmoittautuminen < a href="http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?S DID=Fin623773&SID=b8a1d86a-4bf0-4670-8a45-5e151f20baa7&dy=190495 788" target="_blank">tästä.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T084814Z DTEND;VALUE=DATE:20130827 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20130820 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11776@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n Kuva by Erästely.fi\n\n Tänä syksynä melotaan viikolla 3 4!\n\n Polunkävijäohjaajille\, kiltalaisille ja muille luonnossa liikkuj ille tarkoitettu loppukesän vaellus. Vaellus alkaa tiistaina 20.8 osoitt eessa Kivivaarantie 1\, Jongunjoki klo 14.00. Vaellus päättyy sunnuntain a 25.8 hyvissä ajoin. Vaelluksen ikäraja on 16 vuotta ja jokainen huoleh tii itsestään. Vaelluksen aikana kaikki varusteet kannetaan mukana/kanoo tissa. Päivämatkat ovat n. 15km  sisältäen muutaman helpohkon koskenlask un sekä kanootin kantamisen tarvittaessa. \n\n Paikkana toimii Pankasaar an melontareitti Lieksassa. Kanootit/kajakit vuokrataan paikanpäältä. Vo it myös tuoda oman kanootin/kajakin. Hinnat: kajakki 100€ / kajakki 80€. Hinta sisältää melat\, liivit ja kuivapussit/tynnyrit. Kanoottiin mahtu u parivaljakko kun taas kajakoissa melotaan yksin. Kajakkeja on varalla neljä kappaletta joten niitä riittää vain nopeimmille. LaNu sponsoroi va eltajia 10-20€ per kanootti/kajakki. Sponsorointisumma riippuu väkimäärä stä. \n\n Vaelluksella yövytään teltoissa ja kaikki henkilökohtaiset var usteet tulee kantaa mukana. \n\n Ilmoittautuminen 4.8 mennessä LaNuun Ka i Lempiselle: kai.lempinen(at)sdafin.fi (045 149 9674)\n\n Tule mukaan!\ n\n  \n\n  \n\n  \n\n SUMMARY:PKO-Vaellus LOCATION:Lieksa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kuva by Erästely.fi

Tänä ; syksynä melotaan viikolla 34!

Polunkävijäohjaaji lle, kiltalaisille ja muille luonnossa liikkujille tarkoitettu loppukes& auml;n vaellus. Vaellus alkaa tiistaina 20.8 osoitteessa Kivivaarantie 1 , Jongunjoki klo 14.00. Vaellus päättyy sunnuntaina 25.8 hyvis sä ajoin. Vaelluksen ikäraja on 16 vuotta ja jokainen huo lehtii itsestään. Vaelluksen aikana kaikki varusteet kannetaan mukana/kanootissa. Päivämatkat ovat n. 15km  sisält äen muutaman helpohkon koskenlaskun sekä kanootin kantamisen t arvittaessa. 

Paikkana toimii Pankasaaran melontareitti Liek sassa. Kanootit/kajakit vuokrataan paikanpäältä. Voit my& ouml;s tuoda oman kanootin/kajakin. Hinnat: kajakki 100€ / kajakki 80€. Hinta sisältää melat, liivit ja kuivapussit/tyn nyrit. Kanoottiin mahtuu parivaljakko kun taas kajakoissa melotaan yksin . Kajakkeja on varalla neljä kappaletta joten niitä riittä ;ä vain nopeimmille. LaNu sponsoroi vaeltajia 10-20€ per kanoo tti/kajakki. Sponsorointisumma riippuu väkimääräst&a uml;. 

Vaelluksella yövytään teltoissa ja kai kki henkilökohtaiset varusteet tulee kantaa mukana. 

Il moittautuminen 4.8 mennessä LaNuun Kai Lempiselle: kai.lempinen(at) sdafin.fi (045 149 9674)

Tule mukaan!

 

 

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T084915Z DTEND;VALUE=DATE:20131007 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20131005 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11777@polunkavijat.fi DESCRIPTION: \n\n ”Polunkävijä diggaa luonnosta ja ihmisistä ja on Jeesuk sen ystävä. ”\n\n Polunkävijöitä on Suomessa reilu sata joita ohjaa kymm enet ohjaajat. Kerhoja on kymmenkunta eri puolilla Suomea. Nyt on tarkoi tus tuoda heitä myös esiin paikallisseurakunnissa ja lähiympäristössä. P olunkävijäpäivässä on tarkoitus tuoda julki Polunkävijätoimintaa ja maht avia Polunkävijöitä.  Seurakunnan sekä seurakunnan ympäristön on hyvä ti etää mitä asioita Polunkävijät edustavat ja mihin kaikkeen he pystyvätkä än. Polunkävijäpäivä on tarkoitettu Polunkävijöille\, Seikkailijoille\, ohjaajille sekä ihan kaikille. Polunkävijäpäivä on oiva tilaisuus tuoda Polunkävijät esiin kirkkojen kellareista ja ullakoista komeasti univormu un pukeutuen ja lippuaan liehuttaen.\n\n \n\n SUMMARY:Polunkävijäpäivä LOCATION:Paikallisseurakunnat SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

”Polunkävijä diggaa luonnosta ja ihmi sistä ja on Jeesuksen ystävä. ”

Polunkä vijöitä on Suomessa reilu sata joita ohjaa kymmenet ohjaajat. Kerhoja on kymmenkunta eri puolilla Suomea. Nyt on tarkoitus tuoda heitä myös esiin paikallisseurakunnissa ja lähiympär istössä. Polunkävijäpäivässä on tarko itus tuoda julki Polunkävijätoimintaa ja mahtavia Polunkä vijöitä.  Seurakunnan sekä seurakunnan ympärist ön on hyvä tietää mitä asioita Polunkävij& auml;t edustavat ja mihin kaikkeen he pystyvätkään. Polun kävijäpäivä on tarkoitettu Polunkävijöille , Seikkailijoille, ohjaajille sekä ihan kaikille. Polunkävij&a uml;päivä on oiva tilaisuus tuoda Polunkävijät esiin kirkkojen kellareista ja ullakoista komeasti univormuun pukeutuen ja li ppuaan liehuttaen.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T085115Z DTEND;VALUE=DATE:20131210 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20131206 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11778@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijä- ja Seikkailijaohjaajatapaaminen \nPikkujoulut\, palaveria\, purtavaa\, puuhaa\, piirileikkejä yms. \n\n  6.-8.12.2013 Ka llioniemessä\n\n Tule mukaan virkistymään ja innostumaan huikeassa Polun kävijä- ja Seikkailijaohjaajaporukassa. Luvassa virkistymistä\, mukavaa  \nyhdessä oloa ja saunomista. Viikonlopun aikana pidetään myös pikkujoul ut ja suunnitellaan ensi vuoden Camporee-leiriä. Majoitus Kallioniemen\n mökeissä ja käytössämme on myös uudet toimistotilat.  \n\n  \n\n Mukaan: \n\n Lakanat / Makuupussi Ulkoiluvaatteet pientä retkeä varten Saunakamp peet Sisätossut tai villasukat PK-huivi Leirivalokuvia\, leirimuistoja y m. Nyyttäriherkku + lahja Ilmoittautumiset 30.11. mennessä ja lisäinfo: kai.lempinen@sdafin.fi tai 045 1499 674.\nLisätiedot 30.11 jälkeen Jani Virolainen - jani@adventtikirkko.fi \n\n Tervetuloa!\n\n Eteenpäin ja yl öspäin\n\n Kai Lempinen &\; Jani Virolainen\nSuomen Polunkävijät\n\n SUMMARY:PKO "Camporee Tapaaminen LOCATION:Kallioniemi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Polunkävijä- ja Seikkailijaohjaajatapaaminen 
Pikkujoulut, palaveria, purtavaa, puuhaa, piirileikkejä yms.

 6.-8.12.2013 Kallioniemessä

Tule mu kaan virkistymään ja innostumaan huikeassa Polunkävij&aum l;- ja Seikkailijaohjaajaporukassa. Luvassa virkistymistä, mukavaa& nbsp;
yhdessä oloa ja saunomista. Viikonlopun aikana pidet&aum l;än myös pikkujoulut ja suunnitellaan ensi vuoden Camporee-le iriä. Majoitus Kallioniemen
mökeissä ja käyt&ou ml;ssämme on myös uudet toimistotilat.  

 

Mukaan:

 • Lakanat / Makuupussi
 • Ulkoiluvaatteet pientä retkeä varten
 • Saunakamppeet
 • Sisä tossut tai villasukat
 • PK-huivi
 • Leirivalokuvia, leirimu istoja ym.
 • Nyyttäriherkku + lahja

Ilmoittaut umiset 30.11. mennessä ja lisäinfo: kai.lempinen@sdafin.fi tai 045 1499 674.
Lisätiedot 30.11 jälkeen Jani Virolainen - jani@adventtikirkko.fi 

Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin

Kai Lempinen & Jani Vir olainen
Suomen Polunkävijät

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T085357Z DTEND;VALUE=DATE:20140311 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140307 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11779@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\n TTT FB ( https://www.facebook.com/events/815337021815562 / ):ssa. Tule mukaan!\n\n SUMMARY:TTT – Polunkävijöiden TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

TTT FB:ssa. Tule mukaan!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140210T122230Z DTEND;VALUE=DATE:20140506 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140502 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074654Z UID:12199@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Erätaitokisa alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy sunnuntai nan klo 12.00 mennessä.\n\nSpeksit:\n\nKenelle: K 16\, 3 hengen joukkuee t.\n\nMukaan: perus retkeilyvarustus\, majoitus teltassa.\n\nIlmoittautu miset/lisätiedot: mikko.tuomi(at)arituomi.fi. Ilmoittautuneille lähetetä än tarkemmat tiedot.\n\nOsallistumismaksu: 30 €/joukkue. Maksetaan Suome n Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Viestikenttään "Erätait okisa ja joukkueen nimi”.\n\nIlmoittautumiset ja osallistumismaksut 28.4 . mennessä.\n\nTervetuloa!\n\nKisan järjestää: Vuoden 2013 voittajat: Si hteeri ja Pojat sekä Suomen Polunkävijät\n\n ( https://www.facebook.com/ Polunkavijat )\n\n SUMMARY:Erätaitokisa\, Melkuttimet\, Räyskälä LOCATION:Melkuttimet\, Räyskälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Erätaitokisa alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy sunnu ntainan klo 12.00 mennessä.

Speksit:

Kenelle: K 16, 3 hengen joukkueet.

Mukaan: perus retkeilyvarustus, ma joitus teltassa.

Ilmoit tautumiset/lisäti edot: mikko.tuomi(at)arituomi.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot.

Osallistumismaksu: 30 €/joukkue. Maksetaan Suomen Adventtiki rkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Viestikenttään "Erät aitokisa ja joukkueen nimi”.

Ilmoittautumiset ja osalli stumismaksut 28.4. mennessä.

Tervetuloa!

Kisa n järjestää: Vuoden 2013 voittajat: Sihteeri ja Pojat sek ä Suomen Polunkävij& auml;t

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140423T121502Z DTEND;VALUE=DATE:20140526 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140523 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074655Z UID:12317@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\nKesäjuhlilla omaa ohjelmaa lapsille\, varhaisnuorille ja nuorille! Ohjelmat sekä muu kesäjuhlainfo löytyy täältä ( http://kesajuh lat.adventist.fi/ ).\n\nKesäjuhlat jatkuvat sunnuntaina 25.5. Kallioniem essä Nollastasataan perhetapahtuman ja talkoopäivän merkeissä klo 10.00– 17.00. Tarjolla mm. talkootöitä\, ulkoilua ja liikuntaa\, ruokaa ja lämm in sauna. Tarkempi info tapahtumasta ja ilmoittautumisesta Kesäjuhlasivu illa.\n\nTervetuloa! SUMMARY:Kesäjuhlat\, Jyväskylä LOCATION:Jyväskylä\, Paviljonki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kesäjuhlilla omaa ohjelmaa lapsille, varhaisnuorille ja nuorille! Ohjelmat sekä muu kesäjuhlainfo löytyy täältä.

Kesäjuhlat jatkuvat sunnun taina 25.5. Kallioniemessä Nollastasataan perhetapahtuman ja talkoo päivän merkeissä klo 10.00–17.00. Tarjolla mm. talk ootöitä, ulkoilua ja liikuntaa, ruokaa ja lämmin sauna. T arkempi info tapahtumasta ja ilmoittautumisesta Kesäjuhlasivuilla.< br />
Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140423T121638Z DTEND;VALUE=DATE:20140527 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140525 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074655Z UID:12318@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Tervetuloa Kesäjuhlien jatkoille Kallioniemeen sunnuntaina 25 .5. klo 10.00–17.00. Kaikenikäisten ja kokoisten päivä mm. talkootöiden\ , liikunnan ja ulkoilun\, ruokailun ja saunomisen merkeissä.\n\nTarkempi tapahtumainfo ja ilmoittautumistiedot Kesäjuhlasivuilla ( http://kesaju hlat.adventist.fi/ ).\n\nNähdään Kallioniemessä! SUMMARY:Kallioniemen talkoot ja Nollastasataan perhetapahtuma LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Ter vetuloa Kesäjuhlien jatkoille Kallioniemeen sunnuntaina 25.5. klo 1 0.00–17.00. Kaikenikäisten ja kokoisten päivä mm. t alkootöiden, liikunnan ja ulkoilun, ruokailun ja saunomisen merkeis sä.

Tarkempi tapahtumainfo ja ilmoittautumistiedot  Kesäjuhla sivuilla.

Nähdään Kallioniemessä! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T085601Z DTEND;VALUE=DATE:20140808 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140727 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11780@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\nPolunkävijöiden camporee Hollannissa – ikimuistoinen suur leiri tulossa!\n\nTarkempi leiri-info täältä ( http://polunkavijat.fi/ca mporee-2014 ).\n\nCamporeen nettisivut ( http://www.camporee.nl/ ).\n\n SUMMARY:11th TED Pathfinder Camporee\, Hollanti LOCATION:Ommen\, Hollanti SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Polunkävijöiden camporee Hollannis sa – ikimuistoinen suurleiri tulossa!

Tarkempi leiri-in fo t äältä.

Camporeen nettisivut.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130410T085756Z DTEND;VALUE=DATE:20140818 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140811 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074649Z UID:11781@polunkavijat.fi DESCRIPTION:"45000 Pathfinders from all over the world have registered fo r the 2014 Forever Faithful International Camporee."\n\nForever Faithful Camporeen nettisivut ( http://www.cye.org/camporee/ ). SUMMARY:"Forever Faithful" – International Pathfinder Camporee\, USA LOCATION:Oshkosh\, USA SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::"45 000 Pathfinders from all over the world have registered for the 2014 For ever Faithful International Camporee."

Forever Faithful Campo reen nettisi vut. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140910T074109Z DTEND;VALUE=DATE:20140923 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20140919 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074657Z UID:12469@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Perheet yhteen kokoava kaikenikäisten ja kokoisten perheiden syksyinen "Taukopaikka" Kallioniemessä. Soveltuu myös polunkävijöille ja polunkävijäohjaajille :)\n\nLisäinfo leiristä ja ilmoittaumisesta täält ä ( http://www.lanut.fi/calendars/local-events/events/12129 ). SUMMARY:Perheviikonloppu\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Per heet yhteen kokoava kaikenikäisten ja kokoisten perheiden syksyinen "Taukopaikka" Kallioniemessä. Soveltuu myös polunkävij&o uml;ille ja polunkävijäohjaajille :)

Lisäinfo leiristä ja ilmoittaumisesta täältä. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140423T123534Z DTEND;VALUE=DATE:20141006 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20141004 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074655Z UID:12319@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\nLokakuun alussa vietetään jälleen vuosittaista Polunkävij äpäivää. Kerhot ympäri Suomen! Ottakaa tänä päivänä aktiivinen rooli oma n seurakuntanne jumalanpalveluksesta ja järjestäkää mukava polunkävijähe nkinen jumalanpalvelus ja vaikka koko päivä seurakunnalle.\n\nPolunkävij äpäivänä on hyvä mahdollisuus tunnustaa syksyllä kerhoissa aloittaneet u udet polunkävijät. Tai viettää kastejuhlaa\, jos sellainen on ajankohtai sta seurakunnassanne.\n\nTästä englanninkieliseen Pathfinder Day 2014 ( http://polunkavijat.fi/asset/739857 ) materiaaliin. Materiaalissa mm. ar tikkeleita polunkävijätoimintaan liittyen\, ideoita polunkävijäpäivään s ekä asiaa harrastemerkeistä. Tutustukaa materiaaliin ja hyödyntäkää mahd ollisuuksien mukaan. Huomioikaa\, että maailmanlaajuinen Polunkävijäpäiv ä on 20.9. Meillä sitä vietetään kuitenkin 4.10.\n\nSiunattua ja toiminn allista polunkävijäpäivää ympäri Suomen!\n\nLisäinfot: jani@sdafin.fi ( mailto:jani@sdafin.fi ) tai 040 099 2953. SUMMARY:Polunkävijäpäivä LOCATION:Polunkävijäkerhot\, paikallisseurakunnat SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::
Lokakuun alussa vietetään jälleen vuosittaista Polunkävijäpäivää. Kerhot ympäri Suom en! Ottakaa tänä päivänä aktiivinen rooli oman seurakuntanne jumalanpalveluksesta ja järjestäkää mu kava polunkävijähenkinen jumalanpalvelus ja vaikka koko pä ;ivä seurakunnalle.

Polunkävijäpäivä nä on hyvä mahdollisuus tunnustaa syksyllä kerhoissa aloi ttaneet uudet polunkävijät. Tai viettää kastejuhlaa, jos sellainen on ajankohtaista seurakunnassanne.

Täst&a uml; englanninkieliseen Pathfinder Day 2014 materiaaliin. Materiaali ssa mm. artikkeleita polunkävijätoimintaan liittyen, ideoita p olunkävijäpäivään sekä asiaa harrastemerke istä. Tutustukaa materiaaliin ja hyödyntäkää ma hdollisuuksien mukaan. Huomioikaa, että maailmanlaajuinen Polunk&au ml;vijäpäivä on 20.9. Meillä sitä vietetä& auml;n kuitenkin 4.10.

Siunattua ja toiminnallista polunk&aum l;vijäpäivää ympäri Suomen!

Lisä ;infot: jani@sdafin .fi tai 040 099 2953. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140910T074416Z DTEND;VALUE=DATE:20141201 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20141129 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074657Z UID:12470@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Varkkien oma spesiaali päivä Tampereella pikkujoulumeiningeis sä. Tervetuloa kauempaakin!\n\nLisäinfoa tulossa lisää lähempänä tapahtu maa. Tiedustelut Nina Saaristo ( mailto:nina.saaristo@sdafin.fi ).  SUMMARY:Varkkipäivä\, Tampere LOCATION:Aitolahti\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Var kkien oma spesiaali päivä Tampereella pikkujoulumeiningeiss&au ml;. Tervetuloa kauempaakin!

Lisäinfoa tulossa lisä ä lähempänä tapahtumaa. Tiedustelut Nina Saaristo.  END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140423T124251Z DTEND;VALUE=DATE:20141209 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20141205 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074655Z UID:12320@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijäohjaajien tapaaminen Tervajärven rannalla Pajaniem essä. Tervetuloa kaikki kerhojen ohjaajat nauttimaan yhteisestä viikonlo pusta\, virkistymään ja suunnittelemaan tulevaa vuotta!\n\n20:lle ensimm äiselle tarjolla sisämajoitus patjoin parvella. Sen jälkeen majoitus oma lla patjalla alakerrassa tai ulkona omassa teltassa. Ruokaa on tarjolla ja sauna lämpenee.\n\nPajaniemi-info ja ajo-ohje täältä ( http://www.hp. partio.fi/pajaniemi-vaativaankin-kayttoon ).\n\nTiedustelut Jani Virolai nen ( mailto:jani@sdafin.fi ).\n\nIlmoittautumiset Jani Virolaiselle 26. 11. mennessä. Tervetuloa! SUMMARY:PKO-tapaaminen\, Lempäälä LOCATION:Pajaniemi\, Lempäälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Pol unkävijäohjaajien tapaaminen Tervajärven rannalla Pajanie messä. Tervetuloa kaikki kerhojen ohjaajat nauttimaan yhteisest&aum l; viikonlopusta, virkistymään ja suunnittelemaan tulevaa vuot ta!

20:lle ensimmäiselle tarjolla sisämajoitus patj oin parvella. Sen jälkeen majoitus omalla patjalla alakerrassa tai ulkona omassa teltassa. Ruokaa on tarjolla ja sauna lämpenee.

Pajaniemi-info ja ajo-ohje täältä.

Tiedustelut Jan i Virolainen.

Ilmoittautumiset Jani Virolaiselle 26.11. m ennessä. Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140910T082049Z DTEND;VALUE=DATE:20150317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20150313 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074657Z UID:12471@polunkavijat.fi DESCRIPTION:T T T talvitaitotapahtuma\n\n Polunkävijöiden talvileiri 2015 \, Kallioniemi\, Laukaa\n\n Tule Kallioniemeen nauttimaan talvisesta pol unkävijätoiminnasta. Viikonlopun aikana polunkävijöiden TalviTaito-kisa muun mukavan ohjelman lisäksi. Talvileiriä järjestämässä Aitolahden Puna ketut\, Piikkiön Kotkat ja Suomen Polunkävijät. Leiripastorina Kimmo Ilo la. Tervetuloa kaikki lippukunnat ja vartiot ympäri Suomen. Ohjelma alka a perjantaina illalla ja päättyy sunnuntaina puolilta päivin.\n\n Polunk ävijän varustus: sukset ja/tai lumikengät\, säähän sopiva vaatetus ja pi tkävartiset kengät + vaihtovara\, lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliina\, peseytymisvälineet\, taskulamppu\, polunkävijäpaita ja hui vi\, Raamattu.\n\n Leirimaksu 45 €/polunkävijä. Maksetaan tapahtuman jäl keen vartioittain tilille.\n\n Ilmoittautuminen vartioittain 9.3. mennes sä: 03 361 1111 tai helena.maentaka@sdafin.fi.\n\n Eteenpäin ja ylöspäin !\n\n \n SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

T T T

talvitaitotapahtuma

Polunkävij&o uml;iden talvileiri 2015, Kallioniemi, Laukaa

Tule Kallioniemeen nauttimaan talvisesta polunkävijätoiminnasta. Viikonlopun aika na polunkävijöiden TalviTaito-kisa muun mukavan ohjelman lis&a uml;ksi. Talvileiriä järjestämässä Aitolahden P unaketut, Piikkiön Kotkat ja Suomen Polunkävijät. Leiripa storina Kimmo Ilola. Tervetuloa kaikki lippukunnat ja vartiot ympär i Suomen. Ohjelma alkaa perjantaina illalla ja päättyy sunnunt aina puolilta päivin.

Polunkävijän varustus: sukse t ja/tai lumikengät, säähän sopiva vaatetus ja pitk& auml;vartiset kengät + vaihtovara, lakanat tai makuupussi, aluslaka na ja tyynyliina, peseytymisvälineet, taskulamppu, polunkävij& auml;paita ja huivi, Raamattu.

Leirimaksu 45 €/polunkäv ijä. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille.

Ilmoittautuminen vartioittain 9.3. mennessä: 03 361 1111 tai helen a.maentaka@sdafin.fi.

Eteenpäin ja ylöspäin!


END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140910T084051Z DTEND;VALUE=DATE:20150505 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20150501 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074657Z UID:12473@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Aika: 1–3.5.2015\n\n Paikka: Kurjenrahkan kansallispuisto\, V arsinais-Suomi\n\n Kenelle: K 16\, 3 hengen joukkueet.\n\n Sitova ilmoit tautuminen ja osallistumismaksu 30 €/joukkue 27.4. mennessä. Maksetaan S uomen Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Viestikenttään "Erä taitokisa ja joukkueen nimi”.\n\n Ilmoittautumiset ja lisätiedot: marjaa na.leppaaho(at)gmail.com.\n\n Tervetuloa! Kisan järjestää: Suomen Polunk ävijät\n\n \n\n SUMMARY:Erätaitokisa LOCATION:Kurjenrahka kansallispuisto\, Varsinais-Suomi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Aika: 1–3.5.2015

Paikka: Kurjenrahkan kansallispuisto, Vars inais-Suomi

Kenelle: K 16, 3 hengen joukkueet.

Sitova ilmo ittautuminen ja osallistumismaksu 30 €/joukkue 27.4. mennessä. Maksetaan Suomen Adventtikirkon tilille FI54 8000 1770 3036 27. Vi estikenttään "Erätaitokisa ja joukkueen nimi”.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: marjaana.leppaaho(at)gmail. com.

Tervetuloa! Kisan järjestää: Suomen Polunk&au ml;vijät

&n bsp;

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140910T083112Z DTEND;VALUE=DATE:20150512 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20150507 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074657Z UID:12472@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n\nTutustu lisäinfoon leiriin liittyen: Master Guide Camp in fo letter by Paul Tompkins ( http://polunkavijat.fi/asset/2396719 ).\n\n Ajankohta: Leiri kestää torstai-iltapäivästä/illasta sunnuntai-iltaan. K otiinmatkustuspäivä maanantai 11.5.\n\nIlmoittautuminen: Täytä ja tulost a tästä ilmoittautumislomake ( http://polunkavijat.fi/asset/2396718 ) ja palauta se skannattuna tai postilla Jani Virolaiselle ( mailto:jani@sda fin.fi ) 27.3. klo 12.00 mennessä: Suomen Adventtikirkko\, Jani Virolain en\, PL 94\, 33101 Tampere.\n\nHinta: Leirimaksu 75 € (sisältää leirintä maksun\, ruuat to-ilta–ma-aamu ja ohjelman) sponsoroidaan 10 ensimmäisel le ilmoittautuneelle. Matkat ja vakuutus omakustanteisesti. Tiedustele m ahdollista matkatukea.\n\nMatka: Jokainen vastaa matkansa järjestämisest ä ja matkakuluista henkilökohtaisesti. Ljubljanan lentokentältä järjeste tään kuljetus leiritilalle. Maksu korkeintaan 10 €/suunta.\n\nVakuutus:  Jokainen vastaa omasta vakuutusturvastaan. Matkavakuutus tulee olla voim assa.\n\nLeiriohjelma: Löytyy infokirjeestä. \n\nWeb Site: http://www.ma sterguidecamp.eu.\n\n ( http://www.masterguidecamp.eu )Facebook: https:/ /www.facebook.com/#!/events/705179689565190/ ( https://www.facebook.com/ #!/events/705179689565190/ ).\n SUMMARY:Master Guide Camp\, Slovenia LOCATION:Kamp Šobec\, Lecse\, Slovenia SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tutustu lisäinfoon leiriin liitt yenMaster Guide Camp info letter by Paul Tompkins.
Ajankohta: Leiri kestää torstai-iltapäiv&aum l;stä/illasta sunnuntai-iltaan. Kotiinmatkustuspäivä maan antai 11.5.

Ilmoittautuminen: 
Täytä ja tulosta tästä ilmoittautumislomake ja palauta se skannatt una tai postilla Ja ni Virolaiselle 27.3. klo 12.00 mennessä: Suomen Adventtik irkko, Jani Virolainen, PL 94, 33101 Tampere.

Hinta: 
Leirimaksu 75 € (sisältää leirintämaksun, r uuat to-ilta–ma-aamu ja ohjelman) sponsoroidaan 10 ensimmäise lle ilmoittautuneelle. Matkat ja vakuutus omakustanteisesti. Tiedustele mahdollista matkatukea.

Matka: Jokainen vastaa matkansa järjestämisestä ja matkakuluista henkil& ouml;kohtaisesti. Ljubljanan lentokentältä järjestetä ;än kuljetus leiritilalle. Maksu korkeintaan 10 €/suunta.

Vakuutus: Jokainen vastaa omasta vakuutustu rvastaan. Matkavakuutus tulee olla voimassa.

Leiriohjelma< /b>: Löytyy infokirjeestä. 

Web Site:&n bsp;http://www.m asterguidecamp.eu.

Facebook https://www.facebook.com/#!/events/705179689565190/.
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20150220T104323Z DTEND;VALUE=DATE:20150630 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20150622 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074700Z UID:12725@polunkavijat.fi DESCRIPTION: ( http://lanu.adventist.fi/leirit )\n\nKlikkaamalla kuvaa pä äset ilmoittautumaan.\n\nPolunkävijöiden kesän ykkösjuttu. Tervetuloa! SUMMARY:Polunkävijäleiri LOCATION:Kallioniemen leirikeskus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Klikkaamalla kuvaa pä äset ilmoittautumaan.

Polunkävij&oum l;iden kesän ykkösjuttu. Tervetuloa!
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20150220T104705Z DTEND;VALUE=DATE:20151005 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20151003 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074700Z UID:12726@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Polunkävijäpäivänä on hyvä tilaisuus tuoda polunkävijätoimint aa esille omassa seurakunnassaan. Kerho voi toteuttaa vaikka seurakunnan jumalanpalveluksen ja iltapäivälle jotain mukavaa yhteistä polunkävijäh enkistä toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. SUMMARY:Polunkävijäpäivä LOCATION:Paikalliset kerhot SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Pol unkävijäpäivänä on hyvä tilaisuus tuoda po lunkävijätoimintaa esille omassa seurakunnassaan. Kerho voi to teuttaa vaikka seurakunnan jumalanpalveluksen ja iltapäivälle jotain mukavaa yhteistä polunkävijähenkistä toiminta a yhdessä seurakuntalaisten kanssa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20150220T104828Z DTEND;VALUE=DATE:20151102 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20151030 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074700Z UID:12727@polunkavijat.fi DESCRIPTION:POLUNKÄVIJÄOHJAAJIEN TAPAAMINEN \n30.10.–1.11.2015 \nVILLA LJ UNGHÄLL\, TOIVONLINNA\, KAARINA.\n\nSeuraa\, saunaa\, sapuskaa ja suunni telmia!\n\n Tule syksyiseen viikonloppuun tunnelmalliseen Villa Ljunghäl liin mainiossa polunkävijäohjaajaporukassa. Luvassa virkistymistä\, hyvä ä ruokaa ja mukavaa 
yhdessäoloa sekä ensi vuoden suunnitelmia. Ja toki pikkujoulut!\n\n Mukaan:\n\n Polunkävijäpaita ja huivi jumalanpalvelusta varten Lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliina Ulkoiluvaattee t Saunakamppeet Sisätossut tai villasukat Raamattu Leirivalokuvia &\; videoita Pelejä Nyyttäriherkku + pieni lahja pikkujouluihin. Ilmoittaut umiset 26.10. mennessä ja lisäinfo: jani.virolainen@adventtikirkko.fi ( mailto:jani.virolainen@adventtikirkko.fi ).\n\n Tervetuloa!\n\n Eteenpäi n ja ylöspäin\nKotkat &\; Jani\n\n SUMMARY:Polunkävijäohjaajien tapaaminen\, Kaarina LOCATION:Villa Ljunghäll\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

POLUNKÄVIJÄOHJAAJIEN TAPAAMINEN 
30.10.–1.1 1.2015 
VILLA LJUNGHÄLL, TOIVONLINNA, KAARINA.

Seuraa, saunaa, sapuskaa ja suunnitelmia!

Tule syksyiseen vi ikonloppuun tunnelmalliseen Villa Ljunghälliin mainiossa polunk&aum l;vijäohjaajaporukassa. Luvassa virkistymistä, hyvää ruokaa ja mukavaa 
yhdessäoloa sekä ensi vuoden suunnitelmia. Ja toki pikkujoulut!

Mukaan:

 • Polunkävijäp aita ja huivi jumalanpalvelusta varten
 • Lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina
 • Ulkoiluvaatteet
 • Saunakamppeet
 • Sisätossut tai villasukat
 • Raamattu
 • Leir ivalokuvia & videoita
 • Pelejä
 • Nyyttäriher kku + pieni lahja pikkujouluihin.

Ilmoittautumiset 26.10. mennessä ja lisäinfo: jani.virolainen@adventtikirkko.fi.

Tervetuloa!

Eteenpäin ja ylöspäin
Kotkat &am p; JaniEND:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160316T051803Z DTEND;VALUE=DATE:20160317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160316 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074706Z UID:13252@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Tule Kallioniemeen nauttimaan talvisesta polunkävijätoiminnas ta. Viikonlopun aikana polunkävijöiden TalviTaito-kisa muun mukavan ohje lman lisäksi. Talvileiriä järjestämässä Orion Helsingistä\, Aitolahden P unaketut ja Suomen Polunkävijät. Leiripastorina Atte Helminen. Tervetulo a kaikki lippukunnat ja vartiot ympäri Suomen. Ohjelma alkaa päivällisel lä perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 13.\n \nPolu nkävijän varustus: sukset ja/tai lumikengät\, säähän sopiva vaatetus ja pitkävartiset kengät + vaihtovara\, lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliina\, peseytymisvälineet\, taskulamppu\, polunkävijäpaita ja h uivi\, Raamattu.\n \nLeirimaksu 45 €/polunkävijä ja kiltalainen. Makseta an tapahtuman jälkeen vartioittain tilille. Ohjaajille leiri on ilmainen .\n \nIlmoittautuminen vartioittain 8.2. mennessä: 03 361 1111 tai helen a.maentaka@adventtikirkko.fi. Ilmoittakaa mahdolliset allergiat ilmoitta utumisen yhteydessä.\n\nEteenpäin ja ylöspäin! SUMMARY:TalviTaitoTapahtuma\, Laukaa LOCATION:Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Tul e Kallioniemeen nauttimaan talvisesta polunkävijätoiminnasta. Viikonlopun aikana polunkävijöiden TalviTaito-kisa muun mukava n ohjelman lisäksi. Talvileiriä järjestämäss&au ml; Orion Helsingistä, Aitolahden Punaketut ja Suomen Polunkäv ijät. Leiripastorina Atte Helminen. Tervetuloa kaikki lippukunnat j a vartiot ympäri Suomen. Ohjelma alkaa päivällisellä perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 13.< br /> 
Polunkävijän varustus: sukset ja/tai lumikeng ät, säähän sopiva vaatetus ja pitkävartiset ken gät + vaihtovara, lakanat tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina, peseytymisvälineet, taskulamppu, polunkävijäpaita ja hui vi, Raamattu.
 
Leirimaksu 45 €/polunkävijä ; ja kiltalainen. Maksetaan tapahtuman jälkeen vartioittain tilille . Ohjaajille leiri on ilmainen.
 
Ilmoittautuminen vartio ittain 8.2. mennessä: 03 361 1111 tai helena.maentaka@adventtikirkk o.fi. Ilmoittakaa mahdolliset allergiat ilmoittautumisen yhteydessä .

Eteenpäin ja ylöspäin! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160316T051332Z DTEND;VALUE=DATE:20160317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160316 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074706Z UID:13251@polunkavijat.fi SUMMARY:PKO-tapaaminen\, Lempäälä LOCATION:Pajaniemi\, Lempäälä SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160316T051248Z DTEND;VALUE=DATE:20160317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160316 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074706Z UID:13250@polunkavijat.fi SUMMARY:Polunkävijäpäivä LOCATION:Lippukunnat ja paikallisseurakunnat SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160316T051146Z DTEND;VALUE=DATE:20160317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160316 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074706Z UID:13249@polunkavijat.fi DESCRIPTION:Livelähetykset Nordic Camporeelta: http://nordiccamporee.eu/l ive/\n ( http://nordiccamporee.eu/live/ )\n SUMMARY:Nordic Camporee\, Tanska LOCATION:Himmerlandsgården\, Tanska SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Livelähetykset Nordic Camporeelta: http://nordiccamporee.eu/live/

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160316T051107Z DTEND;VALUE=DATE:20160317 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160316 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T074706Z UID:13248@polunkavijat.fi DESCRIPTION:\n SUMMARY:Nordic Rover Camp\, Tanska LOCATION:Himmerlandsgården\, Tanska SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::
END:VEVENT END:VCALENDAR